ELMÉLET ÉS KÍSÉRLET A NYELVÉSZETBEN

711

ELMÉLET ÉS KÍSÉRLET A NYELVÉSZETBEN


ELMÉLET ÉS KÍSÉRLET A NYELVÉSZETBEN  -- kerekasztal beszélgetés

Résztvevők: É. Kiss Katalin, Lukács Ágnes, Mády Katalin.
Felkért hozzászólók: Surányi Balázs és Zétényi Tamás.
Moderátor: Bánréti Zoltán

A beszélgetés centrumában az a kérdés áll, hogy milyen sajátosságokkal bírnak a kísérletek a nyelvészetben.  A résztvevők olyan konkrét kísérletekről számolnak be, melyeket vagy elméletek vezéreltek, illetve motiváltak, vagy pedig az elérhető, kimutatható adatok kinyerésére irányultak, és az eredmények hozzátesznek a nyelvről való tudásunkhoz olyat, amit a kísérletek nélkül esetleg nem tudtunk volna. A kísérletekhez kapcsolódóan fejtik ki a résztvevők az álláspontjaikat. Szóba kerülnek a megítélésbeli és a produkcióbeli változékonyságok hátterei,(grammatikalitási ítéletek megoszlásai, kvantor hatókör értelmezésekbeli ambiguitások, a fókuszinterpretáció változatai, morfológiai-fonológiai ingadozások, a mért nyomatékok, intonációk és azok nyelvtanokbeli leírásai, stb.), amiket gyakran tapasztalunk különféle kontextusokban.
A naiv beszélők olykor másként ítélik meg vagy alkalmazzák a nyelvi szabályokat, mint a szakértő nyelvész. Lehet-e kísérletesen igazolni az implicit nyelvi  tudás fontos vonásait?

több kevesebb


Nyelvtudomány, Magyar nyelv, Nyelvészet, Pszicholingvisztika

Nyelvtudományi Intézet, Elmélet és Kísérlet a Nyelvészetben, Bánréti Zoltán, É. Kiss Katalin, Lukács Ágnes, Mády Katalin, Surányi Balázs, Zétényi Tamás

Dr. Bánréti Zoltán (előadó)
Dr. É. Kiss Katalin (előadó)
Dr. Lukács Ágnes (előadó)
Dr. Mády Katalin (előadó)
Dr. Surányi László Balázs (megszólalók)
Dr. Zétényi Tamás (megszólalók)

2:11:19

2014. február 25.

MTA Nyelvtudományi Intézet

2014. április 26.

711
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/8141" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>