A beszédpercepció és az anyanyelv fonotaxisa

1075

A beszédpercepció és az anyanyelv fonotaxisa


Az anyanyelv fonológiai jellegzetességeitől meghatározott, prototípuselvű hangészlelés a kognitív pszichológia és neurológia csecsemőkkel végzett vizsgálatainak tanúsága szerint igen hamar, a 6–12. hónap között kialakul. Bár ennek alapján úgy tűnik, hogy a nyelvsajátos prototípus-fonéma az emberek nyelvének legkisebb, igen korán feltűnő analitikus egysége, ha az erre utaló teszteket összevetjük óvodáskorú gyermekekkel végzett hangtani mérések eredményeivel, mégis érdekes paradoxonra lehetünk figyelmesek. Ezek a kísérletek ugyanis azt jelzik, hogy a fonéma mint rendszertani elem egyáltalán nem létezik az ilyen korú gyerekek nyelvtudásában, ez csak később, az olvasás-írás tanítás hatására jelenik meg.
Az előadás arra vállalkozik, hogy — főként a kognitív pszichológia és idegtudomány, valamint az eszközfonetika eredményeire támaszkodva — feloldja ezt az ellentmondást és rámutasson: a nyelv ösztönös elemi egységeinek a nyelvfüggő prototipikus fonémák helyett inkább az anyanyelv fonotaktikai mintái tekinthetők, amelyek viszont nem egyszerűen csak a beszédpercepció alappillérei, de a grammatika szerveződésének is kulcstényezői.
(http://mnytud.arts.unideb.hu/tkny/ea1_6.html)

több kevesebb


Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe, Társas-kognitív nyelvészet, A beszédpercepció és az anyanyelv fonotaxisa

Nyelvtudomány, Nyelvészet

társas-kognitív nyelvészet, beszédpercepció, anyanyelv, fonotaxis, kategorikus észlelés, perceptuális mágnes, EEG, prototípus-fonéma, „beszélő cumi”-teszt, holisztikus, látás, Kanizsa-illúzió, hangrestauráció, kategorikus észlelés, mesterségesintelligencia-kutatás, monofón, bifón, trifón, Pig Latin, „koktélparti”-jelenség, hangsorminta, prozódia, intonáció, dajkanyelv, Liberman, Kuhl, Eimas, Richard Warren, Péter Mihály, Lotz, Csépe, Morais, Kolinsky, Nittrouer, Wittgenstein

Dr. Fehér Krisztina (előadó)
Dr. Kis Tamás (szervező)

1:12:11

2011. március 21.

Dr. Kis Tamás

2011. március 22.

1075

5.0
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/2667" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audió letöltés