Anyanyelv és közösség

2873

Anyanyelv és közösség


Az előadás egy olyan nyelvfogalom felvázolására törekszik, amely – az anyanyelv és a csoport szerves kapcsolatának tételéből kiindulva – az emberek nyelvét természetes valójában, társas közegébe ágyazva mutatja be. Napjaink meghatározó nyelvtudományi iskolái (az ún. történeti nyelvészet, valamint a strukturális és formális irányok) a nyelv és a közösség összetartozását elismerik ugyan, de ennek a relativitásra utaló köteléknek az elvi jelentőségét nem tudatosítják, így a nyelvet lényegében mégis abszolút módon közelítik meg.

A nyelv klasszikus értelmezéseinek problémáit az előadás rendhagyóan, a nyelvújítás és a nyelvművelés történetének példáján keresztül tárgyalja. Az ortológus–neológus szembenállás elemzésével a nyelvújításnak arra az eddig csak kevéssé emlegetett periódusára hívja fel a figyelmet, amelyikben a mesterségesen alkotott szavakat nem egy múlt- vagy jövőbeli eszményként elképzelt nyelvhez, hanem a beszélőközösség természetes mércéjéhez viszonyították.

Az előadás a neológia e szakaszát a későbbi nyelvműveléssel, illetve a 19–20. század nyelvészeti irányainak nyelvképével összevetve végül egy olyan, a közösség nyelvét megjelenítő metaforikus hálóhoz jut el, amiben sem az abszolút nyelvi norma, sem pedig a nyelvtudományból jól ismert homogén nyelvszokás, langue és „ideális beszélő” fogalmak nem értelmezhetők: mivel a háló a fizikailag is tetten érhető egyes nyelvek lazább-szorosabb társas kapcsolataiból szerveződik, csakis egy dinamikus és heterogén közösségi nyelvet körvonalazhat.
(http://mnytud.arts.unideb.hu/tkny/ea1_1.html)

több kevesebb


Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe, Társas-kognitív nyelvészet, Anyanyelv és közösség

Nyelvtudomány, Nyelvészet

társas-kognitív nyelvészet, anyanyelv, közösség, nyelv, nyelv fogalma, ortológia, neológia, nyelvművelés, közösségi nyelvháló, Gombocz Zoltán, Szarvas Gábor, Simonyi Zsigmond, Kazinczy Ferenc, Teleki József, Herder, Saussure, Hermann Paul, Chomsky

Dr. Fehér Krisztina (előadó)
Dr. Kis Tamás (szervező)
Pozsonyi Ákos (operatőr)

51:57

2011. február 7.

Dr. Kis Tamás

2011. február 11.

2873

5.0
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/2606" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audió letöltés