A nyelvkeletkezés három komponense: az agy, a társas élet és a kommunikáció megváltozása

1367

A nyelvkeletkezés három komponense: az agy, a társas élet és a kommunikáció megváltozása


Az előadás a mai nyelvevolúciós elméletek Hauser, Chomsky és Fitch nyújtotta rendszerezéséből indul ki, mely elkülöníti a tágan és a szűken értelmezett nyelvi készségeket. Bemutatja, hogy az emberré válás során milyen jelentősebb agyi változások mentek végbe. Hogyan növekedett meg a kérgi szabályozás szerepe, milyen mozgásszerveződés alakult ki, hogyan vezetett ez egy sajátos „motoros szintaxishoz”, milyen új kognitív szerevezést tett ez lehetővé, s milyen genetikai lépéseket kapcsolunk hozzájuk.
A nyelv evolúciójának kutatása egy másik ágon a sajátos társas mozzanatokat emeli ki, a gondolattulajdonító rendszer, s a személyközi versengés és együttműködés kiegyensúlyozását. Ebben különleges jelentősége van az információs osztozkodásnak s a természetes pedagógia kibontakozó rendszerének. Maga a társas értelem sokak értelmezésében a legdöntőbb az emberré válást irányító mozzanat, melynek következménye lenne a természetes nyelv megjelenése.
A kommunikációs mozzanatot illetően az előadás bemutatja azokat az elméleteket, amelyek a gesztusnyelv elsődlegességét és az átfogó közlési és reprezentációs változásokat állítják előtérbe. Kitér az előnyelv feltételezhető mondattani és kategoriális szerveződésére, s hogy hogyan válthatta ezt fel a „modern szintaxis”.
Az előadást azzal zárul, hogy milyen viták vannak az előnyelv–nyelv váltásról, hogyan értelmezhetjük a szigorúan adaptációs és az exaptációs mozzanatokat a nyelv kialakulásában.

több kevesebb


Nyelvkeletkezés és evolúció, A nyelvkeletkezés három komponense: az agy, a társas élet és a kommunikáció megváltozása

Nyelvtudomány, Pszicholingvisztika, Pszichológia

nyelv, nyelveredet, evolúció

Dr. Pléh Csaba (előadó)
Dr. Kis Tamás (szervezők)

1:23:53

2014. március 3.

Dr. Kis Tamás

2014. március 4.

1367
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/7740" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audió letöltés

Csatolmány letöltés

lehcs-ea.pdf