Relativitáselmélet középszinten - 10.1. kitérő

255

Relativitáselmélet középszinten - 10.1. kitérő


Ebben a videóban áttekintjük a Bolyai-Lobacsevszkij-féle hiperbolikus geometria alapjait. Foglalkozunk a párhuzamossági axiómával, a hiperbolikus háromszögekkel és trigonometriájukkal, illetve a hiperbolikus sík görbületével. Mindezekre az ismertekre a hiperbolikus sebességre vonatkozó kitérőben lesz szükség. Röviden ismertetjük Bolyai János és Lobacsevszkij munkásságát.

A videóban említett könyvek, webhelyek
Kálmán Attila: Nemeuklideszi geometriák elemei (Tankönyvkiadó, 1989)
Reiman István: A geometria és határterületei (Gondolat Kiadó, 1986)
Szilassi Lajos: A Bolyai-geometria szemléletesen http://www.geogebra.org/m/NSQ9meGe

Megjegyzések
4:23 Bolyai János nem hiteles arcképe
15:18 A szögdefektusra vonatkozó képletek levezetését lásd például:
https://math.stackexchange.com/questions/1462778/area-of-a-right-angled-hyperbolic-triangle-as-function-of-side-lengths
16:14 Lásd: http://videotorium.hu/hu/recordings/38373 16:31
16:19 A mondat helyesen: Nagyon szemléletesen szólva, egy síkgörbe simulókörének nevezzük azt a kört, amely a lehető legjobban hozzásimul egy pontban a görbéhez.

More Less


PhiloPhysics, Theory of Relativity for Students

Physics, Relativity

relativitáselmélet,speciálisrelativitáselmélet,hiperbolikusgeometria,BolyaiLobacsevszkijgeometria,Eukleidész,Euklidész,párhuzamosságiaxióma,BolyaiJános,abszolútgeometria,Appendix,Lobacsevszkij,elpattanóegyenes,ultraparalel,ultraparalelegyenes,hiperbolikusparaboloid,nyeregfelület,hiperbolikustrigonometria,szöghiány,defektus,hiperbolikusfüggvény,szinusztétel,koszinusztétel,derékszögűháromszög,Pitagorasztétel,hiperbolikusPitagorasztétel,simulókör,görbület,görbületisugár,Gaussgörbület

Tibor Juhász (lecturer)

19:10

22 December, 2019

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Sulinet Multimédia

22 December, 2019

255
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/35710" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>