Relativitáselmélet középszinten - 4.

303

Relativitáselmélet középszinten - 4.


A 19. században az elektromosságtan fejlődése olyan felismerésekhez vezetett, melyek ellentmondásba kerültek a Newton-féle abszolút tér és idő fogalmával, illetve a Galilei-féle relativitási elvvel. Maxwell az elektrodinamikára vonatkozó egyenletei segítségével levezette, hogy a fény sebessége 300 ezer km/s, de az eredményhez nem kapcsolódott semmiféle vonatkoztatási rendszer. A kísérletek szerint a fénysebesség nem függ sem a fényforrás, sem pedig a megfigyelő mozgásától. Ezt az ellentmondást csak a következő videóban, a speciális relativitáselmélet bevezetésével tudjuk majd feloldani.

Megjegyzések
5:47 A mondat helyesen: Ezt a feltételezést a törvényeibe is belefoglalta.

7:51 CT: komputertomográf, MRI: mágnesesrezonancia-képalkotás
Lásd például:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Komputertomogr%C3%A1fia
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1gnesesrezonancia-k%C3%A9palkot%C3%A1s

13:04 Az elektromágneses hullámok leszakadnak a hullámforrásról, és terjedésükhöz nincsen szükség semmilyen közegre. Így sebességük, a relativitáselmélettől függetlenül, eleve nem függ a hullámforrás sebességétől. Mégis hangsúlyozni fogom ezt a tulajdonságot, mert nem nyilvánvaló az elektrodinamikában kevésbé jártas nézők számára. A hanghullámok is leszakadnak a hullámforrásról, mégis függ a sebességük a hullámforrás sebességétől (igaz, terjedésükhöz szükség van valamilyen közegre, például levegőre). A hangnál természetesen a földhöz viszonyított sebességekről van szó.
A relativitáselmélet azt állítja (a Michelson-Morley-kísérlet alapján), hogy a fény sebessége nem függ a megfigyelő sebességétől sem.

More Less


PhiloPhysics, Theory of Relativity for Students

Physics

Euler,Lagrange,Laplace,Gauss,Hamilton,Newton,Galilei,abszolúttér,abszolútidő,inerciarendszer,Faraday,mező,elektromosmező,mágnesesmező,Coulomb,térerősség,dielektromosállandó,Oersted,Biot,Savart,permeabilitás,indukció,elektromágnesesindukció,transzformátor,Maxwell,JamesClerkMaxwell,Maxwellegyenletek,árammágnesestere,eltolódásiáram,elektromágneseshullám,Marconi,fénysebesség,éter,sebességösszeadás,abszolútsebesség,Michelson,Morley,MichelsonMorleykísérlet,méter,méterdefiníciója,BayZoltán

Tibor Juhász (lecturer)

17:54

11 June, 2019

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Sulinet Multimédia

10 June, 2019

303
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/32921" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>