A millennium, mint reklám és a millenniumi reklám a Vasárnapi Ujságban

32

A millennium, mint reklám és a millenniumi reklám a Vasárnapi Ujságban


Előadásomban azt járom körbe, hogy a Vasárnapi Újság 1896-os évfolyamában miként jelent meg a millennium éve, milyen formákban népszerűsítették a millenniumi ünnepséget és ez hogyan hatott vissza magának az újságnak népszerűségére. Tehát hogy befolyásolta az újság a sikerét ez a témaválasztás, milyen módokon váltak a millenniumi év, az évhez kapcsolódó kiállítás, események és ünnepségek reklámmá.
Előadásomban megválaszolni kívánt, további fő kérdésfeltevések a következők: Milyen elgondolásmód, milyen okok állnak annak a hátterében, hogy egyes eseményeket, a kiállítás egyes elemeit kiemelten kezeli a szerkesztőség? Milyen formában buzdítják az olvasókat arra, hogy vegyenek részt az egyes eseményeken, illetve adakozzanak annak érdekében, hogy ebből az emlékévben minden, az eseménynek méltó módon folyjon le?
A Vasárnapi Újságban megfigyelhető jelenség a lap keretein jóval túlnyúlik, mintegy általánosnak mondható az, hogy ezt az évet nem önmagában képzelték el, álmodták meg, hanem távlati célokban gondolkodtak, amelynek az emlékév csupán a „gyújtópontja” egy olyan folyamatnak, változásnak, kezdeményezésnek, amely a magyar kultúra, tudomány és technika felvirágzását hozhatja el. Olyan esemény, amely megnyithat komoly anyagi forrásokat, de amely egyben az egész társadalmat adakozásra késztetheti, általánosan felkeltheti az igényt a modernizáció, a fejlődés, a kulturális jólét iránt.
Akárcsak a reformkorban, az emlékévben is felerősödik a hazaszeretet, a hagyományőrzés és hagyományátörökítés, mint érték. Ennek része kell, hogy legyen az adakozás, a megfelelő financiális keretek biztosítása, amihez a haza nagyjai mellett valamilyen formában minden állampolgárnak kötelessége hozzátenni a magáét. Előadásomban azt is bemutatom. hogy milyen problémafelvetések, előképek, minták révén próbálják meg népszerűsíteni az olvasók közt az adakozást.

több kevesebb


Egy lapkiadási sikertörténet a 19. századból: a Vasárnapi Újság

Irodalom

Steinmacher Kornélia (előadó)

22:59

2022. február 25.

Maróthy Szilvia

2022. augusztus 9.

32
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/46463" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audió letöltés