Relativitáselmélet középszinten - 6.3. kitérő

112

Relativitáselmélet középszinten - 6.3. kitérő


Bevezetjük a mértékegységek összehangolt skáláját (az időt is távolságegységben mérjük). Értelmezzük az egységhiperbolát a téridőben. Alkalmazzuk a hiperbolikus függvényeket a téridő derékszögű háromszögeire. Megmutatjuk, hogy u = ath β, ahol β = v/c (relatív sebesség). Bebizonyítjuk a derékszögű háromszög oldalaira vonatkozó, sh u = Δx/Δτ, ch u = Δt/Δτ, illetve th u = Δx/Δt összefüggést. Felírjuk a Lorentz-transzformáció egyenleteit a hiperbolikus függvények segítségével.

Megjegyzés
12:32 A ch függvény viszont az y tengelyre szimmetrikus, ezért a negatív szögek koszinusz hiperbolikusza egyenlő a pozitív szöghöz tartozó értékkel: ch(-u) = ch(u)

több kevesebb


FiloFizika, Relativitáselmélet középszinten

Fizika, Relativitás

téridőtrigonometriája,hiperbolikusszög,összehangoltmértékegység,speciálisrelativitáselmélet,relativitáselmélet,relatívsebesség,egységhiperbola,téridő,sajátidő,fénykúp,hiperbolikusfüggvény,sinushiperbolicus,cosinushiperbolicus,tangenshiperbolicus,sh,ch,th,idődilatáció,sebességparaméter,Pitagorasztétel,Lorentztranszformáció

Juhász Tibor (előadó)

13:16

2019. július 16.

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Sulinet Multimédia

2019. október 31.

112
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/34682" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>