Relativitáselmélet középszinten - 6.3. kitérő

207

Relativitáselmélet középszinten - 6.3. kitérő


Bevezetjük a mértékegységek összehangolt skáláját (az időt is távolságegységben mérjük). Értelmezzük az egységhiperbolát a téridőben. Alkalmazzuk a hiperbolikus függvényeket a téridő derékszögű háromszögeire. Megmutatjuk, hogy u = ath β, ahol β = v/c (relatív sebesség). Bebizonyítjuk a derékszögű háromszög oldalaira vonatkozó, sh u = Δx/Δτ, ch u = Δt/Δτ, illetve th u = Δx/Δt összefüggést. Felírjuk a Lorentz-transzformáció egyenleteit a hiperbolikus függvények segítségével.

Megjegyzés
12:32 A ch függvény viszont az y tengelyre szimmetrikus, ezért a negatív szögek koszinusz hiperbolikusza egyenlő a pozitív szöghöz tartozó értékkel: ch(-u) = ch(u)

More Less


PhiloPhysics, Theory of Relativity for Students

Physics, Relativity

téridőtrigonometriája,hiperbolikusszög,összehangoltmértékegység,speciálisrelativitáselmélet,relativitáselmélet,relatívsebesség,egységhiperbola,téridő,sajátidő,fénykúp,hiperbolikusfüggvény,sinushiperbolicus,cosinushiperbolicus,tangenshiperbolicus,sh,ch,th,idődilatáció,sebességparaméter,Pitagorasztétel,Lorentztranszformáció

Tibor Juhász (lecturer)

13:16

16 July, 2019

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Sulinet Multimédia

31 October, 2019

207
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/34682" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>