Relativitáselmélet középszinten - 11.

231

Relativitáselmélet középszinten - 11.


A relativisztikus kinematika után megkezdjük a dinamika vizsgálatát. Definiáljuk a kovariáns egyenlet, invariáns skalár és Lorentz-kovariáns vektor fogalmát. Megismerkedünk a kovariancia-elvvel és a négyesvektorokkal, felírjuk a négyessebesség vektorát. Bebizonyítjuk, hogy a testek fénysebességgel (!) mozognak a téridőben. A négyessebesség alapján újabb indokot találunk arra, hogy a fénysebesség nem léphető túl.

több kevesebb


FiloFizika, Relativitáselmélet középszinten

Fizika, Relativitás

relativitáselmélet,speciálisrelativitáselmélet,inerciarendszer,fénysebesség,relativitásielv, HenriPoincaré,Galilei,Einstein,kovariancia,kovarianciaelv,kovariánsegyenlet,Lorentzkovariánsvektor,invariánsskalár,sajátidő,sajáttávolság,Lorentzfaktor,hármasvektor,négyesvektor,Pitagorasztétel,négyeselmozdulás,négyessebesség

Juhász Tibor (előadó)

25:31

2020. március 14.

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Sulinet Multimédia

2020. április 4.

231
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/37490" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>