Bosnyák képek. A Vasárnapi Ujság cikkei Bosznia-Hercegovináról

36

Bosnyák képek. A Vasárnapi Ujság cikkei Bosznia-Hercegovináról


A Vasárnapi Újság, mint a kor meghatározó és véleményformáló sajtóorgánuma fontos szerepet játszott az Osztrák-Magyar Monarchia legújabb tartománya, Bosznia-Hercegovina megismertetésében. Az 1878-as berlini kongresszus döntése értelmében megkezdett ex-Ottomán tartomány Monarchia általi okkupációjáról a Vasárnapi Újság rendszeresen tudósított. A hadműveletben a dualizmus szellemében a magyarok is jelentős szerepet vállaltak, csakúgy, mint a tartomány későbbi közigazgatásában. A századforduló időszakban a Vasárnapi Újság cikkei a Monarchia „kis kelet”-jének nevezett, egzotikusnak ható régiót a vallások és kultúrák színes keverékeként igyekeztek bemutatni, és a Monarchiába való integrálódását emelték ki. Az előadás a sajtóközlések mögött munkáló ideológiákat az okkupációt legitimáló retorikai fordulatokat szándékozik feltárni kontrasztív vizsgálat segítségével. Imagológiai szempontból elemzi továbbá a régiót és népeit bemutató cikkekben tetten érhető vélekedéséket, sztereotípiákat és képzeteket a másság/idegenség és a hatalom diskurzusformáló erejének kontextusában.

More Less


Egy lapkiadási sikertörténet a 19. századból: a Vasárnapi Újság

Literature

Pál Száz (lecturer)

32:00

25 February, 2022

Maróthy Szilvia

9 August, 2022

36
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/46496" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download