Relativitáselmélet középszinten - 14/2.

29

Relativitáselmélet középszinten - 14/2.


Folytatjuk a híres egyenlet értelmezését. Megmutatjuk, hogy egy rendszer kölcsönhatási (potenciális) energiája része a nyugalmi energiának, ezért módosítja a nyugalmi tömeget. Pozitív potenciális energia növeli, negatív potenciális energia pedig csökkenti a tömeget. Ezért a rendszert alkotó részek tömegének összege nem feltétlenül egyezik meg az egész rendszer össztömegével. A Nap energiáját szolgáltató tömegdefektus és más példák segítségével is szemléltetjük a potenciális energia hatását az össztömegre. Kitérünk az E=mc² kísérleti igazolására. Megmutatjuk, hogy egy kiterjedt test összetevőinek a tömegközépponti rendszerhez viszonyított mozgási energiája szintén része a nyugalmi energiának. Így ez a mozgási energia is növeli a nyugalmi tömeget. Végezetül összefoglaljuk a nyugalmi energia/nyugalmi tömeg összetevőire vonatkozó következtetéseinket. Befejezésül idézzük Einstein megállapítását: "A tömeg nem más, mint rejtett energia."

Tartalom
00:16 A kölcsönhatási energia
07:56 A tömegdefektus
11:07 Az E0 = mc² kísérleti igazolása
12:52 A részek mozgási energiája
18:13 A nyugalmi energia összetevői
19:37 Összenergia és össztömeg
21:38 tömeg = tömeg + energia?

Ajánlott videók
A potenciális energia: később kerül feltöltésre
A tömegközéppont: https://videotorium.hu/recordings/39705
Mit jelent pontosan az E = mc²? (magyar felirattal): https://youtu.be/Xo232kyTsO0

More Less


PhiloPhysics, Theory of Relativity for Students

Physics, Relativity

relativitáselmélet,speciálisrelativitáselmélet,kölcsönhatásienergia,potenciálisenergia,nyugalmienergia,nyugalmitömeg,proton,neutron,rugalmasenergia,tehetetlenség,Einstein,olvadáshő,tömegdefektus,deuteron,neutrínó,pozitron,nukleáriskölcsönhatás,magerő,Napenergiája,napállandó,fúzió,napszél,e0mc2,JohnCockcroft,ErnestWalton,SimonRainville,foton,mozgásienergia,lendületmegmaradás,energiamegmaradás,tömegközéppont,tömegközéppontirendszer,gázenergiája,forgásienergia,annihiláció,additív,invariáns,kvark,gluonmező,tömeg,energia

Tibor Juhász (lecturer)

23:47

17 March, 2020

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Sulinet Multimédia

10 December, 2020

29
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/40637" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>