Relativitáselmélet középszinten - 6.1. kitérő

214

Relativitáselmélet középszinten - 6.1. kitérő


Ebben a kitérőben megismerkedünk a hiperbola tulajdonságaival. Bevezetjük a hiperbolikus szög fogalmát, amit a hiperbolikus függvényeknél fogunk felhasználni. Közben áttekintjük az euklideszi geometria alapjait.

0:35 Euklideszi geometria
3:36 A hiperbola
8:44 Hiperbolikus szögek

Lásd még:
Eukidész: Elemek (MEK, Szabó Árpád előszavával):
https://mek.oszk.hu/06200/06232/

Megjegyzések
6:19 A mondat helyesen: Azt az origó középpontú kört, amely éppen a csúcspontokban érinti a hiperbolaágakat, a hiperbola főkörének nevezzük.
7:06 Lásd: http://videotorium.hu/hu/recordings/38376 11:30

More Less


PhiloPhysics, Theory of Relativity for Students

Physics, Relativity

hiperbolikusszög,Eukleidész,euklideszigeometria,Elemek,axióma,alapfogalom,háromszögszögösszege,Pitagorasztétel,párhuzamosságiaxióma,hiperbola,fordítottarányosság,hiperbolatengelye,valóstengely,képzetestengely,hiperbolaközéppontja,hiperbolacsúcspontja,egységhiperbola,aszimptota,derékszögűhiperbola,főkör,hiperbolafőköre,természeteslogaritmus,logaritmusfüggvény,exponenciálisfüggvény,hiperbolaszektor,hiperbolaszektorterülete,hiperbolikusszögekösszege,forgatás,forgatáshiperbolikusszöggel

Tibor Juhász (lecturer)

18:20

16 July, 2019

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Sulinet Multimédia

29 October, 2019

214
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/34628" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>