Relativitáselmélet középszinten - 3.

313

Relativitáselmélet középszinten - 3.


Ebben a részben áttekintjük azokat a fizikai elveket, illetve törvényeket, amelyek az Einstein előtti, klasszikus fizika alapjait képezték, és amelyek később ellentmondásba kerültek a 19. századi fizikával. Definiáljuk az inerciarendszerek fogalmát, megismerkedünk a szerepükkel a fizikai jelenségek leírásában.

Newton: Principia
latinul: https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-ADV-B-00039-00001/1
         http://www.gutenberg.org/files/28233/28233-pdf.pdf
angolul: http://redlightrobber.com/red/links_pdf/Isaac-Newton-Principia-English-1846.pdf

Galilei: Párbeszédek (magyarul)
http://mek.oszk.hu/00500/00557
(A Galilei-féle relativitási elv indoklását lásd a pdf fájl 49. oldalán)

Tél Tamás cikke a Föld forgásának következményeiről:
http://theorphys.elte.hu/tel/magyar/pdf_pub/Tel-200608.pdf


More Less


PhiloPhysics, Theory of Relativity for Students

Physics, Relativity

inerciarendszer,relativitáselmélet,Newton,Principia,mozgástörvény,tehetetlenség,tehetetlenségtörvénye,abszolúttér,abszolútidő,vonatkoztatásirendszer,NewtonItörvénye,Galilei,Párbeszédek,Galileifélerelativitásielv,sebességösszeadás,Galileifélesebességösszeadás,klasszikusfizika

Tibor Juhász (lecturer)

17:12

8 May, 2019

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Sulinet Multimédia

10 May, 2019

313
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/31226" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>