Relativitáselmélet középszinten - 12.

198

Relativitáselmélet középszinten - 12.


A videóban felidézzük a tehetetlen tömeg definícióját, amit a továbbiakban egyszerűen csak tömegnek hívunk. Meghatározzuk a négyeslendületet, melynek térbeli komponense a klasszikus fizika lendületének általánosítása a nagy sebességek esetére. Levezetjük a híres E0 = mc² képletet, ahol E0 a test nyugalmi energiája. A lendület és az energia vizsgálata ismét bizonyítja, hogy a közönséges testek számára nem érhető el a fénysebesség, ezért nem léphető túl. Kiszámítjuk egy állandó tömegű, úgynevezett relativisztikus rakéta mozgását. Megmutatjuk, hogy a fénysebesség eléréséhez végtelen nagy időre, illetve végtelen nagy erőre lenne szükség.

A négyesgyorsulás levezetését és Newton 2. törvényének relativisztikus formáját tárgyaló dokumentum a Letöltés gombra kattintva érhető el. Megértése elemi deriválási ismereteket igényel.

Megjegyzések
8:10 Lásd: http://videotorium.hu/hu/recordings/38373 3:57
14:08 Valójában itt és a későbbiekben kihasználjuk, hogy az erő a sebesség (tehát a lendület) irányába mutat.

több kevesebb


FiloFizika, Relativitáselmélet középszinten

Fizika, Relativitás

relativitáselmélet,speciálisrelativitáselmélet,relativisztikusdinamika,tömeg,tehetetlentömeg,Newton,tehetetlenség,gyorsulás,nyugalmitömeg,relativisztikustömeg,négyeslendület,négyesimpulzus,lendület,impulzus,hármaslendület,nyugalmienergia,energialendületnégyesvektor,energiaimpulzusnégyesvektor,négyeserő,relativisztikusrakéta

Juhász Tibor (előadó)

17:18

2020. március 15.

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Sulinet Multimédia

2020. április 4.

198
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/37496" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Csatolmány letöltés

dinamika.pdf