Penc Karlo (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont): Amikor a sok felbontja az egészet

824

Penc Karlo (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont): Amikor a sok felbontja az egészet


Azt gondolnánk, hogy az elektron töltése felbonthatatlan. Azt is gondolnánk, hogy az elektron töltése és mágneses momentuma szétválaszthatatlan egymástól: ahol az elektron, ott van a töltése és mágneses momentuma is. Azt is tanultuk, hogy mágneses töltések nem léteznek. Igazunk is lenne, kivéve, ha nagyon sok elektron együttes viselkedését vizsgáljuk kondenzált anyagokban. Ilyenkor tört gerjesztések jöhetnek létre, amelyeket kisérletileg is meg lehet figyelni. Az előadás bevezeti a hallgatóságot a kondenzált anyagok modern fizikájába, egyszerű példákon értelmezve az említett jelenségeket. További infó: http://atomcsill.elte.hu/program/kivonat/2013-2014/6 

több kevesebb


Atomcsill -- az Atomoktól a Csillagokig, 2013-2014 tanév, Atomcsill -- az Atomoktól a Csillagokig

Fizika, Kvantumelmélet, Szilárdtestfizika

Atomcsill, ELTE TTK, fizika, Penc Karlo, korrelált rendszerek, Mott-szigetelők, spinon, holon, magnon, tört kvantumszámú gerjesztések, jégszabály, spin-jég

Penc Karlo (előadó)

47:10

2013. november 28.

Dr. Király Andrea

2016. február 18.

824

Audió letöltés