Tóth Csaba (Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA): Hullámlovas elektronok, avagy: hogyan gyorsítsunk elemi részecskéket lézerfénnyel plazmákban

739

Tóth Csaba (Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA): Hullámlovas elektronok, avagy: hogyan gyorsítsunk elemi részecskéket lézerfénnyel plazmákban


A nagy energiákra fölgyorsított elemi részecskék fontos szerepet töltenek be a mikrovilág (nano-világ?, piko-világ?) megismerésében mint közvetlenül kölcsönható "piszkavasak", de úgy is, mint a velük előállítható "másodlagos" fényforrások fejlesztésének kulcsszereplői. A mai előadásban egy új típusú, kis méretekben is megvalósítható elektrongyorsítási módszer részleteivel ismerkedhetünk meg. Bepillantunk az ultrarövid impulzusú (femtoszekundum, ~10-15 s), ultraintenzív (> PW, 1015 W) lézerek és a velük kelthető plazmahullámok világába. A plazmahullámokon szörföző elektronok centimétereken belül olyan energiákra (> GeV) tesznek szert, amelyeket hagyományos gyorsítókban csak több száz méteres berendezésekkel lehet elérni. A gyorsítási folyamatokban egymással sokféleképpen civakodó, néha egymást segítő, máskor egymást gátló három alapkomponens (a gerjesztő lézernyaláb, a rezgő plazmahullám és a formálódó/gyorsuló elektronnyaláb) izgalmas kölcsönhatásainak tanulmányozása egyformán tűzbe hozza az optikával, plazmafizikával és a részecskenyalábok fizikájával foglalkozó kutatókat — s remélhetőleg egy kicsit a hallgatóságot is! További infó: http://atomcsill.elte.hu/program/kivonat/2013-2014/7 

több kevesebb


Atomcsill -- az Atomoktól a Csillagokig, 2013-2014 tanév, Atomcsill -- az Atomoktól a Csillagokig

Fizika, Plazmafizika, Kvantumelmélet, Lézertechnika, Gyorsítók technológiája

Atomcsill, ELTE TTK, fizika, Tóth Csaba, részecskegyorsító, lézeres plazmahullám gyorsító, nagyenergiás fizika, ultrarövid fényimpulzus, zafír lézer, polarizációs kapuzás, BELLA projekt

Tóth Csaba (előadó)

1:12:37

2013. december 12.

Dr. Király Andrea

2016. február 18.

739

Audió letöltés