Arisztokrata női sorsok

843

Arisztokrata női sorsok


Zsoldos Ildikó (Nyíregyházi Főiskola) előadása a 19. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napokon Nyíregyházán.

Az előadás a 19. századi magyar történelem egyik befolyásos formálójának, Dessewffy Emil grófnak két leányunokáját, a Vécsey család szatmári ágából származó Vécsey Mária (1864-1928) és Magda (1873-1960) bárónőt veszi górcső alá. A két arisztokrata hölgy neveltetésére, életmódjára, sorsának alakulására vonatkozóan elsősorban a Kolozs Megyei Állami Levéltárban (Arhivele Nationale-Directia Judeteana Cluj) őrzött családi archívumban fellelhető korrespondencia, naplók, végrendeletek, nekrológok, gazdasági iratok és egyéb feljegyzések szolgálnak primer forrásul.
A történettudomány által meglehetősen elhanyagolt szatmári Vécseyek a patriotizmusnak azzal a válfajával azonosultak, amely összeegyezethető a Habsburg-dinasztia iránti lojalitással. Számos területen kimutatható szoros kapcsolódásuk az uralkodóházhoz.  A két baronesse komparációján keresztül lehetőségünk nyílik rávilágítani a történelmi arisztokrácia 19. századi, 20. század eleji élénk társasági életére, a főúri famíliák házasságok révén való összefonódására, a szűkebb és tágabb családon belüli kapcsolati hálóikra, gondolkodásmódjukra, értékrendjükre, az országos és a lokális politikáról való vélekedésükre.
A hosszú 19. század viszonylag nyugodt arisztokrata családtörténetét megszakította Trianon, amely a szatmári Vécseyek birtokainak túlnyomó többségét Csehszlovákia és Románia határai mögé helyezte át. 

More Less


19. Szabolcs-Szatmár-Beregi Nemzetközi Levéltári Napok

History, Local history, Modern history, Social history, History of women in science

napló, nemesség, arisztokrácia, nők története, gender history

PhD. Ildikó Zsoldos (lecturer)

20:44

27 September, 2012

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Magyar Nemzeti Levéltár

7 November, 2012

843
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/5496" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download