Relativitáselmélet középszinten - 9.1. kitérő

225

Relativitáselmélet középszinten - 9.1. kitérő


A sajátidőhöz hasonlón elvégezzük a sajáttávolság elemzését. Megmutatjuk, hogy képlete megkapható a Lorentz-transzformáció segítségével. Bebizonyítjuk, hogy a téridő-intervallum invariáns, hossza és típusa független a vonatkoztatási rendszertől. Vetületei adják meg az események közti távolság és időtartam értékét. Az időbeli vetület mértékére bevezetjük az imaginárius egységet.

2:30 A sajáttávolság
9:10 A téridő-intervallum invarianciája
11:55 Az intervallum hossza és vetületei

Megjegyzés
11:07 Az ábrán látható értékek meghatározása:
Δx = 3 fév;   Δt = 5 fév
β = 0,39;   u = ath β = 0,4118;   ch u = 1,0860;   sh u = 0,4235
Δx’ = Δx·ch u – Δt·sh u = 1,14 fév
Δt’ = Δt·ch u – Δx·sh u = 4,16 fév

More Less


PhiloPhysics, Theory of Relativity for Students

Physics, Relativity

relativitáselmélet,speciálisrelativitáselmélet,téridőintervallum,időszerűintervallum,térszerűintervallum,fénykúp,egységhiperbola,sajátidő,sajáttávolság,Lorentztranszformáció,hiperbolikusfüggvény,invariancia,téridőintervalluminvarianciája,inerciarendszer,téridőintervallumhossza,négyzeteshossz,imagináriusegység,képzetesegység,gyökvonásnegatívszámból

Tibor Juhász (lecturer)

18:50

6 September, 2019

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Sulinet Multimédia

22 December, 2019

225
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/35707" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>