Relativitáselmélet középszinten - 9.

215

Relativitáselmélet középszinten - 9.


Ebben a videóban megismerkedünk a hosszkontrakcióval. Megmagyarázzuk az okát. Belátjuk, hogy a mozgás a téridőben megfelel a koordináta-rendszer elforgatásának. Végleg leszámolunk az abszolút tér és abszolút idő elképzelésével.

Megjegyzés
17:30 A mondat helyesen: A távolságok és időtartamok mind ugyanannak a TÉRIDŐBELI jellemzőnek, a téridő-intervallumnak a vetületei. 

More Less


PhiloPhysics, Theory of Relativity for Students

Physics, Relativity

relativitáselmélet,speciálisrelativitáselmélet,téridő,téridődiagram,esemény,világvonal,inerciarendszer,egyidejűségrelativitása,téridőintervallum,távolságkontrakció,hosszkontrakció,Fitzgeraldkontrakció,Lorentzkontrakció,idődilatáció,fénysebesség,sajátidő,sajáttávolság,nyugvótávolság,mozgótávolság,Fitzgerald,Lorentz,egyidejűség,fénysebesség,koordinátahossz,nyugalmihossz,mozgásihossz,mozgásihosszmérése,abszolútidő,abszolúttávolság,abszolúttér,sajáthossz

Tibor Juhász (lecturer)

20:42

6 September, 2019

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Sulinet Multimédia

6 September, 2019

215
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/33551" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>