The mechanism of linguistic processes: regular and analogical changes?

872

The mechanism of linguistic processes: regular and analogical changes?


A nyelvi folyamatok kapcsán az ún. történeti nyelvészetben – döntően az újgrammatikus tanok nyomán – mintegy százötven éve szabályos és analógiás változások kettősségéről beszélnek.
Az előadás a lipcsei alapítók által megfogalmazott eredeti újgrammatikus elveket, majd ezek utóéletét elemezve arra kíván rámutatni, hogy a nyelvi mechanizmusoknak ez a felfogása voltaképpen anélkül vált általánosan elfogadott axiómává a nyelvtudományban, hogy a koncepciót valaha is empirikusan igazolták volna. Maga az elképzelés ugyanis nemigen fér össze a nyelv relatív természetével, nem véletlen, hogy a vélt szabályos változások háttértényezői mindmáig kérdőjelesek, az analógiás alakulásoké pedig – legalábbis olyan formájukban, ahogyan ezeket a 19. század vége óta értelmezni szokás – bizonytalanok maradtak.
Az újgrammatizmus kritikájának tanulságaiból az előadás végére egy olyan dinamikus és heterogén hálómodell képe körvonalazódik, amelyben a változások immár kontextusukba ágyazva, relatív módon tűnnek fel, így eleve csak mozgatórugóikkal együtt, a közösségi eredetű mintahatások statisztikai összjátékaként ragadhatók meg. 
(http://mnytud.arts.unideb.hu/tkny/ea1_4.html)

More Less


Introduction to socio-cognitive linguistics, Socio-cognitive linguistics, The mechanism of linguistic processes: regular and analogical changes?

Language sciences, Linguistics

társas-kognitív nyelvészet, szabály, analógia, újgrammatizmus, hangtörvény, Sprachusus, Sprechtätigkeit, herbartiánus individuálpszichológia, Völkerpsychologie, képzetmechanika, néplélektan, pozitivizmus, nyelvérzék, hangfejlődési tendencia, csoportidentitás-jelzés, dialektus, szleng, Martha’s Vineyard, nyelveredet, közösségi historizmus, közösségi nyelvháló, August Leskien, Hermann Osthoff, Karl Brugmann, Hermann Paul, Berthold Delbrück, Antoine Meillet, Hugo Schuchardt, Gombocz Zoltán, Hermann Paul, Wilhelm Wundt, Horger Antal, Simonyi Zsigmond, Szarvas Gábor, Szamota István, Zolnai Gyula, Melich János, Ballagi Aladár, Pais Dezső, Bárczi Géza, Humboldt, Chomsky, William Labov, Herder, Hunfalvy Pál

Dr. Krisztina Fehér (lecturer)
Dr. Tamás Kis (organizer)
Ákos Pozsonyi (camera-man)

1:32:39

28 February, 2011

Dr. Tamás Kis

2 March, 2011

872

5.0
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/2630" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download