Morphosyntax and prototypes

1143

Morphosyntax and prototypes


Napjaink nyelvészeti munkái a morfoszintaxis kapcsán alapvetően egy olyan analitikus rendszerrel számolnak, amelyik kategorikus elemekkel és az ezekhez hozzárendelt egyértelmű szabályokkal dolgozik.
Az előadás a szokásos alaktani-mondattani elméleteket a nyelv ontogenezisének társas-kognitív motívumaival szembesítve a klasszikus morfoszintaktikai elképzelések problémáira kíván rámutatni, majd egy a nyelvelsajátítási és a későbbi nyelvi szocializációs folyamatokkal immár harmonizáló koncepciót felvázolni.
A pszicholingvisztikai kísérletek eredményei alapján úgy tűnik, hogy a nyelv alaktanának-mondattanának tradicionális felfogásaival szemben inkább valamiféle fonotaktikai-szemantikai analógiákon alapuló kognitív morfoszintaxissal kell számolnunk, ami vesz ugyan fel több-kevesebb analitikus tulajdonságot, de ezzel együtt is megőrzi szerveződésének eredeti holisztikusabb, prototípuselvű arculatát.
(http://mnytud.arts.unideb.hu/tkny/ea1_8.html)

More Less


Introduction to socio-cognitive linguistics, Socio-cognitive linguistics, Morphosyntax and prototypes

Language sciences, Linguistics

társas-kognitív nyelvészet, morfológia, szintaxis, morfoszintaxis, nyelv ontogenezise, prototípus, lexikális háló, szótárrobbanás, szemantikai csizmahúzás, statisztikai tanulás, Münchausen-módszer, morfológiai szatellitek, morfológiai bandák, morfoszintaktikai lavinák, kerti ösvény-mondatok, rekurzivitás, kötőhangzó, előhangzó, tővéghangzó

Dr. Krisztina Fehér (lecturer)
Dr. Tamás Kis (organizer)

1:19:32

11 April, 2011

Dr. Tamás Kis

13 April, 2011

1143

5.0
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/2747" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download