A mecenatúra színeváltozásai a magyar irodalomtörténetben

A mecenatúra színeváltozásai a magyar irodalomtörténetben (12)

Ajándék, adomány, díj, ösztöndíj, segély
Konferencia „A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana” Lendület-kutatócsoport (Polecolit) szervezésében online 2021. június 10-11. között. Milyen eszmék és célok jegyében, illetve milyen szervezeti és pénzügyi formákban folyt az irodalmi alkotás egyéni, közösségi és állami támogatása? Miként változtak a mecenatúra (erkölcsi, politikai, vagy akár teológiai) motivációi, illetve az adományozók és az adományozottak elvárásai a rendi és a polgári nyilvánosságban? Van-e folytonosság az egyéni mecenatúra főúri és filantro-kapitalista gyakorlata között? Milyen megfontolások hívták életre az állami mecenatúrát, s hogyan működött polgári és államszocialista környezetben? Az egyes támogatási rendszerek és formák miként egészítik ki egymást, miként állnak szemben vagy éppen miként versengenek egymással? A konferencia előadásai ezekre a kérdésekre keresik a választ. http://polecolit.btk.mta.hu/hirek/726/

More Less

Politikai és filozófiai allegória Berzsenyi

PhD. Gergely Fórizs 3 years ago - 22:50

A 17. századi magyar irodalom mecenatúrájának

Brigitta Pesti 3 years ago - 20:30

Mennyi az annyi – és kinek?

Tünde Császtvay 3 years ago - 25:40

A modern mecenatúra és az írók gazdasági

Gergő Balogh 3 years ago - 18:38

A magánadományok jelentősége a Magyar Tudós

Zsuzsanna Kollár 3 years ago - 26:00

Az irodalompártolás mint női szerep és mint a

Anikó Ágnes Patonai 3 years ago - 21:57

Irodalmi/művészeti karrier és filantrópia: a

Levente T. Szabó 3 years ago - 23:28

A mecenatúra mint hazafias kötelesség: Cserey

Kálmán Tóth 3 years ago - 17:03