Kozmofizika 2009

Kozmofizika 2009 (16)

Megmondták a csillagok, avagy égből kapott fizika

A fizika alapfogalmai és törvényei földi megfigyelések, laboratóriumi kísérletek elemzése során alakultak ki. E jelenségekhez illeszkednek elképzeléseink a törvények alkalmazhatóságáról, lehetséges következményeiről is. Sokszor meglepetésekbe, olykor feloldhatatlannak tűnő paradoxonokba ütközik a laikus, de még a gyakorló fizikus is, amikor földi fizikai fogalmait olyan, a jól ismertektől gyökeresen elütő körülmények leírására akarja alkalmazni, amilyenek a csillagok világában viszont mindennaposnak számítanak. Még vadabb ellentmondások várnak arra, akik a kozmológia, az Univerzum egészének fizikája megalapozására kívánják használni a földi körülmények között kialakult fogalmakat, elméleteket. A paradoxonok feloldására fordított elméleti erőfeszítés általában busásan megtérül: a csillagok és galaxisok fényében új szemszögből látjuk a jól ismert(nek tűnő) fizikai fogalmakat, törvényeket, sokkal mélyebben bepillanthatunk igazi jelentésükbe, működésük mechanizmusába, és persze többet tudhatunk meg magáról az Univerzumról is. Gyakran előfordul az is, hogy a csillagászati alkalmazás a fizikai törvények új aspektusait tárja fel, esetleg módosítanunk kell a korábban ismert törvényeken, sőt olykor új törvények létezésére is következtethetünk. Sorozatunkban a fizika- és csillagászat- (sőt a matematika-)történet néhány ilyen jellegű epizódját idézzük fel, eljutva a legfrissebb, aktuális fejleményekig.


More Less
Dávid Gyula(ELTE) - előadássorozatok a Polarisban > Kozmofizika 2009

Égi és földi fizika

Gyula Dávid 5 years ago - 1:40:41

Lángoló éjszaka

Gyula Dávid 5 years ago - 1:16:53

Merre van lefelé

Gyula Dávid 5 years ago - 2:45:57

Másodfajú örökmozgó az égen

Gyula Dávid 5 years ago - 1:07:11

Oldódik-e a vas a Napban

Gyula Dávid 5 years ago - 1:26:39

A szénatom titokzatos születése

Gyula Dávid 5 years ago - 53:49

Változó állandók

Gyula Dávid 5 years ago - 1:28:11

Fizika a lufi felszínén

Gyula Dávid 5 years ago - 1:39:54

Az éter újjászületése

Gyula Dávid 5 years ago - 1:23:55

A szegény fizikus szupergyorsítója

Gyula Dávid 5 years ago - 3:11:17

Az összetört világtükör

Gyula Dávid 5 years ago - 2:14:13

Feltámadás a hőhalálból

Gyula Dávid 5 years ago - 2:17:22