Politikai és filozófiai allegória Berzsenyi császárverseiben (1817/1818)

38

Politikai és filozófiai allegória Berzsenyi császárverseiben (1817/1818)


Berzsenyi Dániel 1817–18-ban gróf Festetics György megrendelésére egy ódát és egy epigrammát írt Ferenc császár és király tervezett keszthelyi látogatásának alkalmából. (Felséges Királyunknak Keszthelyre váratásakor; Felirás). A verseket Berzsenyi dinasztia iránti hűségének megnyilvánulásaként szokás olvasni, s ennek megfelelően dicsérni vagy kárhoztatni. Az előadásban ezen értelmezői perspektíva kitágítására teszek kísérletet. Elsőként megvizsgálom a keletkezés – a Berzsenyi-életmű többi darabjához képest kivételesen jól – dokumentálható körülményeit. A továbbiakban egy olyan olvasatra teszek javaslatot, mely a két költemény allegóriáit politikai eszmetörténeti és filozófiai koordináták mentén rendezi el. A különböző jelentésrétegek felfejtése eredményeként nemcsak a művek világirodalmi kontextusai tárulnak fel, hanem pontosabban meghatározhatóvá válik az is, hogy a 19. század elejének legnagyobb magyar költője miként tekintett a főúri mecenatúra intézményére.

több kevesebb


A mecenatúra színeváltozásai a magyar irodalomtörténetben

Irodalom

PhD. Fórizs Gergely (előadó)

22:50

2021. június 10.

Maróthy Szilvia

2022. január 4.

38
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/44892" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audió letöltés