Genezis és autonómia – két marxista esztétikai koncepció

178

Genezis és autonómia – két marxista esztétikai koncepció


Előadásomban Theodor. W. Adorno autonóm műalkotásról és Lukács György realizmusról alkotott koncepciójának vázlatos fogalmi rekonstrukciójára törekszem. Mindkét elképzelés a tőkés termelési mód Marx által adott bírálatából indul ki, ám esetenként szögesen ellentétes irányú következtetésekre jutnak. Adorno az avantgárdban, például Schönberg zenéjében pillantja meg azt a pontot, ahol a műalkotás képes a kultúripar mechanizmusa alól kikülönülni. Lukács ezzel szemben az avantgárdot a közvetlenség fetisizációjaként utasítja el, és ehelyett a tárgy társadalmi genezisének feltárását tekinti kiútnak az intenzív totalitásként értett realista műalkotásban. Előadásomban kitérek a két filozófuseltérő Marx-olvasatainak implikációira, továbbá a saját politikai pozícióikból adódó különbségekre is. Végül azt a kérdést is fölteszem, hogy milyen aktuális relevanciája lehet, ha lehet ma a fenti marxista kiindulópontú esztétikai elméleteknek, illetve műkritikai gyakorlatoknak.

több kevesebb


Kapitalizmus és irodalomtörténet

Irodalom

Borbély András (előadó)

35:12

2021. június 17.

Maróthy Szilvia

2021. augusztus 31.

178
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/43821" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audió letöltés