A kapitalizmus apológiája és kritikája

66

A kapitalizmus apológiája és kritikája


Gorove István Nyugot című útleírásában Gorove István (1818−1881) politikus és író, a kiegyezés után ipar- és kereskedelemügyi miniszter, majd a Szabadelvű Pártelnöke 1842−1843-ban tett nyugat-európai utazásáról Nyugot. Utazás külföldön című, 1844-ben két kötetben kiadott irodalmi értékű útirajzában számolt be. Előadásomban a Gorove hollandiai és angliai tartózkodását elbeszélő részekre fókuszálva teszek kísérletet a kapitalista gazdasági és társadalmi viszonyokra vonatkozó narratív reflexiók ambivalenciájának bemutatására, valamint irodalom- és eszmetörténeti kontextualizálására. Amsterdami látogatása kapcsán Gorove a holland pénztőke befektetői nézőpontjából vizsgálja a tőkehiányos Magyarország helyzetét. Az Angliai tartózkodását bemutató fejezetekben az elbeszélői reflexió fontos tárgya a kapitalizmus akkori mintaországának, Nagy-Britanniának gazdasági, társadalmi és politikai berendezkedése. Széchenyivel ellentétben nem idealizálja az ottani viszonyokat, a polgári átalakulást azonban szükségszerűnek és elkerülhetetlennek tartja. Elkötelezett liberális, a haladás híve, azonban a "fejlett Nyugat" árnyoldalait is észreveszi, és felhívja a figyelmet a mintakövető modernizáció során elkerülendő hibákra a közjó szempontjából. Észreveszi az angol munkások nyomorát, amelyet a magyar paraszt életkörülményeivel összehasonlítva is súlyos problémának tekint. Nézetei szerint a kapitalista modell a jövő Magyarország számára is, de tanulni kell Anglia példájából, hogy mitől kellene óvni magunkat. Nyitottnak bizonyul a kapitalista viszonyok polgári keretek között történő megreformálási kísérleteire, sőt a radikális változást akaró "socialismus és communismus" elméleteire is odafigyel. Gorove művében széles olvasottságról bizonyságot téve veti össze a megtapasztalt gazdasági gyakorlatot a kortárs elméleti szakirodalom téziseivel. A kapitalista gazdasági modellre vonatkozó elméleti reflexiókkal kapcsolatban kifejti saját véleményét is, melynek fő vonatkoztatási pontja Magyarország polgári reformok útján történő felvirágoztatásának gyakorlati megvalósítása. 

több kevesebb


Kapitalizmus és irodalomtörténet

Irodalom

Tóth Kálmán (előadó)

17:52

2021. június 17.

Maróthy Szilvia

2021. augusztus 31.

66
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/43809" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audió letöltés