Nemzeti kultúra, nemzeti ipar és kapitalizmus az 1840-es években

30

Nemzeti kultúra, nemzeti ipar és kapitalizmus az 1840-es években


Kossuth Lajos lapjában, a Pesti Hírlapban fontos téma volt a honosítás, a nemzeti gyárvéd-egyesületek kérdése és a nemzeti kultúra intézményi formáinak (pl. olvasóegyletek, Casino) közösségi szolgálata és hasznossága. Előadásomban – többek között – Beöthy Zsigmond (1819–1896) publicisztikáit vizsgálom meg. Beöthy szépíróként is ismert volt a korban, s komoly politikaipályát futott be. A ’40-es években több publicisztikájában tárgyalta a honosításkérdését, s egy helyen kitért Robert Owen gyárainak struktúrájára. Értelmezésében Owen gyáraiban a dolgozók nem napidíjat kapnak, hanem a nyereségből részesednek. A termelés mechanizmusának alapvető különbségeire azonban – ezen a szöveghelyen – nem reagált. Előadásomban igyekszem körüljárni, hogy a korabeli irodalomban és publicisztikában reflektált-e – és ha igen, milyen módon – a gazdasági rendszerek(s a nem-gazdasági alrendszerek) kapitalista dinamikája.

több kevesebb


Kapitalizmus és irodalomtörténet

Irodalom

Mészáros Gábor (előadó)

18:28

2021. június 17.

Maróthy Szilvia

2021. augusztus 31.

30
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/43800" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audió letöltés