Hidrológiai modellvizsgálatok három belvizes területen

91

Hidrológiai modellvizsgálatok három belvizes területen


A bemutatott elemzések célja az volt, hogy modellezési oldalról támogassák a víz visszatartást támogató precíziós vízrendezés tervezési és szaktanácsadási rendszerének kialakítását.
A műszaki megoldásokra vonatkozó feladatok mellett többletvállalásként vizsgáltam a alkalmazkodó területhasználat-váltás hatását is (belvíz elvezetés helyett táblán belüli részleges fásítás)

több kevesebb


Hidrológia+

Környezettudomány

hidrológia, modellezés, belvíz, fásítás, telítetlen, zóna, talaj, alföld

Kozma Zsolt (előadó)

15:54

2021. február 24.

Dr. Kozma Zsolt

2021. február 25.

91