Relativitáselmélet középszinten - 1.

255

Relativitáselmélet középszinten - 1.


Sorozatunk a relativitáselmélettel ismerteti meg a nézőket, a csatorna célkitűzésének megfelelően a középiskolai fizikai ismeretekre alapozva. A speciális és általános relativitáselmélet mellett áttekinti azokat a klasszikus fizikához tartozó fogalmakat, természeti törvényeket, a felismerésükhöz vezető utat, amelyek hozzásegítenek Einstein elméletének a megértéséhez.
A mélyebb ismereteket, összetett levezetéseket kitérő videók tartalmazzák. A kitérők kihagyása nem befolyásolja a későbbiek megértését.
Néhány matematikai összefüggés nem szerepel a középiskolai anyagban. Ezeket a képleteket a matematikai kitérők ismertetik.
A bevezetésben vázlatosan áttekintjük Einstein életrajzát is, főleg a relativitáselmélet felismeréséhez vezető szakaszát.

Javasolt irodalom
Fercsik János: A relativitáselmélet szemlélete (Gyorsuló idő, Magvető, 1977)
E.F. Taylor - J.A. Wheeler: Téridő-fizika (Gondolat, 1974)

Megjegyzések
8:57 Einstein a Szövetségi Szabadalmi Hivatalban a benyújtott találmányokat részesítette előzetes elbírálásban. :)
9:41 Fotoelektromos hatás: fény hatására a fémekből elektronok lépnek ki (lásd: https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nyelektromos_jelens%C3%A9g )
9:55 Brown-mozgás: a gázokban és folyadékokban lebegő (!) részecskék véletlenszerű mozgása (lásd: https://hu.wikipedia.org/wiki/Brown-mozg%C3%A1s )
16:00 Az Einstein vallásosságáról elterjedt tévhit megcáfolásának egész fejezetet szán Richard Dawkins Isteni tévesze című könyvében (Nyitott Könyvműhely, 2007). Érdemes elolvasni!

több kevesebb


FiloFizika, Relativitáselmélet középszinten

Fizika, Relativitás

Juhász Tibor (előadó)

19:31

2019. május 7.

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Sulinet Multimédia

2021. január 19.

255
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/41045" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>