Klasszikus fizika - inerciarendszerek

146

Klasszikus fizika - inerciarendszerek


[A videó megegyezik a Relativitáselmélet középszinten alcsatorna 3. részével, de nincs kapcsolatban a relativitáselmélettel.]
Ebben a részben áttekintjük azokat a fizikai elveket, illetve törvényeket, amelyek a klasszikus fizika alapjait képezték, és amelyek később ellentmondásba kerültek a 19. századi fizikával. Bemutatjuk a Newton-féle abszolút tér és abszolút idő fogalmát. Definiáljuk az inerciarendszereket, megvizsgáljuk a szerepüket Newton I. törvényének érvényességében és a fizikai jelenségek leírásában. Részletezzük a Galilei-féle relativitási elvet, mellyel röviden az előző videóban ismerkedtünk meg.

Newton: Principia
latinul: https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-ADV-B-00039-00001/1
                http://www.gutenberg.org/files/28233/28233-pdf.pdf
angolul: http://redlightrobber.com/red/links_pdf/Isaac-Newton-Principia-English-1846.pdf

Galilei: Párbeszédek (magyarul)
http://mek.oszk.hu/00500/00557
(A Galilei-féle relativitási elv indoklását lásd a pdf fájl 49. oldalán)

több kevesebb


FiloFizika, Fizikai kaleidoszkóp

Fizika

inerciarendszer,Newton,Principia,mozgástörvény,tehetetlenség,tehetetlenségtörvénye,abszolúttér,abszolútidő,vonatkoztatásirendszer,NewtonItörvénye,Galilei,Párbeszédek,Galileifélerelativitásielv, ebességösszeadás,Galileifélesebességösszeadás,klasszikusfizika

Juhász Tibor (előadó)

17:14

2017. május 15.

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Sulinet Multimédia

2020. december 13.

146
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/40757" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>