Relativitáselmélet középszinten - 5.1. kitérő

211

Relativitáselmélet középszinten - 5.1. kitérő


Levezetjük a Lorentz-transzformáció egyenleteit. Megmutatjuk, hogy a relativitáselmélet állításai könnyen megkaphatók a Lorentz-transzformáció segítségével.

0:15 A Lorentz-transzformáció levezetése
8:51 A Lorentz-transzformáció alkalmazása

Kiegészítések
1:17 A Zeeman-effektust lásd például:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zeeman-hat%C3%A1s
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/ZeemanEf_.htm

Megjegyzések
4:37 A mondat helyesen:
Fejezzük ki az x-et a fénysebességre vonatkozó képletből, majd helyettesítsük be az x helyére a transzformációs egyenletből adódó γ·(x’+v·t’) kifejezést.
6:50 A mondat helyesen:
Osszuk el az egyenletet γ^2-tel, továbbá írjuk be a bal oldalon a γ helyére az 1 / √(1–v^2/c^2)-et.

több kevesebb


FiloFizika, Relativitáselmélet középszinten

Fizika, Relativitás

relativitáselmélet,speciáliseelativitáselmélet,téridő,inerciarendszer,fénysebesség,sajátidő,idődilatáció,távolságkontrakció,egyidejűségrelativitása,egyhelyűségrelativitása,azonoshelyrelativitása,Galileitranszformáció,Lorentztranszformáció,Lorentzfaktor

Juhász Tibor (előadó)

12:58

2019. július 16.

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Sulinet Multimédia

2019. szeptember 6.

211
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/33557" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>