K2 - Moldován István: A digitálisan született tartalmak megőrzése

223

K2 - Moldován István: A digitálisan született tartalmak megőrzése


A kulturális örökség könyvtárak által gyűjtött része az elmúlt közel három évtizedben növekvő mértékben digitális formában jelenik meg. Nemcsak az analóg hordozók digitalizálása bővíti a digitális tartalmakat, hanem az, hogy ezeknek a dokumentumoknak a terjesztése is mindinkább elektronikus úton történik. Sőt, a nyomtatva megjelent hagyományos dokumentumok túlnyomó többsége is már elektronikusan jön létre. A könyvtárak gyűjtőkörei, gyűjtési technikái, a nyilvántartás módszertana csak nehezen követi a növekvő számú digitális tartalmat. Az előadás röviden áttekinti a digitális tartalmak könyvtárak által való megőrzésének (is) a szükségességét, majd ennek tükrében mutatja fel, eddig mit tett az OSZK az eredeti digitális dokumentumok megőrzésének érdekében. Szó lesz továbbá arról, hogy a könyvtárak mit tehetnek a digitális örökség megőrzésének érdekében, hogyan kapcsolódhatnak be ezekbe a folyamatokba. Továbbá arról, hogyan kezdhetik el saját eszközeikkel a gyorsan változó, gyorsan pusztuló, de értékes kulturális örökséget is tartalmazó digitális dokumentumok gyűjtését, megőrzését, szolgáltatását. 

Az előadás 2018. október 10-én a Digitális tartalom, digitális szolgáltatás - K2 továbbképzési sorozat keretében az „Born digital” és a könyvtárak című szakmai műhelynapon hangzott el, melyet a Könyvtári Intézet szervezett.

több kevesebb


Digitális tartalom, digitális szolgáltatás - K2 továbbképzési sorozat, „Born digital” és a könyvtárak

Könyvtártudomány

36:40

2018. október 10.

Kísérleti műhely K2

2018. október 17.

223
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/28374" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>