Grammatikai hangsorminták: a szótagok és a szó(jelentés)

1127

Grammatikai hangsorminták: a szótagok és a szó(jelentés)


A kognitív pszichológiai és neurológiai mérések arra mutatnak, hogy az anyanyelv tipikus hangsorépítési mintái a nyelv ontogenezisét már a kezdetektől fogva és lényegi értelemben határozzák meg. Ha ez így van, akkor viszont igen nehéz elképzelni egy olyan, a 20. század klasszikus nyelvészeti irányaitól szokásosan feltételezett grammatikát, amely a nyelv fonotaktikai természetű karakterétől szinte függetlenül, merev morfoszintaktikai szabályok mentén szerveződik.
Az előadás arra kíván rámutatni, hogy a nyelvtan csakis olyan struktúra lehet, amely nem ex nihilo tűnik fel, hanem graduálisan alakul: a grammatika a nyelvsajátos hangsormintákból fokozatosan formálódik meg, majd ennek megfelelően működik. Azáltal, hogy a babák azokat a szótagegyütteseket, amelyek anyanyelvük potenciális szóalakjai lehetnek, fonotaktikai szerkezetükre támaszkodva, statisztikai tanulás útján memorizálják, egy olyan dinamikus nyelvi rendszert kezdenek kialakítani, amelyben a mindenkori társas-kognitív kontextusába beágyazódó lexikon nemhogy nem lesz független a grammatikától, de a nyelvtan szerves részeként annak kiteljesedéséhez alapvető módon járul hozzá.
(http://mnytud.arts.unideb.hu/tkny/ea1_7.html)

több kevesebb


Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe, Társas-kognitív nyelvészet, Grammatikai hangsorminták: a szótagok és a szó(jelentés)

Nyelvtudomány, Nyelvészet

társas-kognitív nyelvészet, grammatikai hangsorminta, szótag, szó, szójelentés, fonotaktika, szótanulás, fonológiai hurok, statisztikai tanulás, algebrai tanulás, nyelvelsajátítás, prototípus, disztinktív jegy, lexikon, jelentés, lexikai előhívási-előfeszítési tesztek, wug, Gestalt, morfológiai-szemantikai transzparencia, Cook kapitány, kenguru, indukciós paradoxon, gavagai, dax, természetes pedagógia, holista, grammatika, szótár, Saffran, Baddeley, Gathercole, Service, Németh Dezső, Marcus, Peña, Gervain, Gomez, Gerken, Santelmann, Jusczyk, Honbolygó, Saussure, Pléh, Gósy, Székely, Rebrus, Halácsy, Vajda, Berko, Babarczy, Wittgenstein, Quine, Woodward, Hoyne, Topál

Dr. Fehér Krisztina (előadó)
Dr. Kis Tamás (szervező)

1:14:10

2011. április 4.

Dr. Kis Tamás

2011. április 5.

1127

5.0
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/2705" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audió letöltés