Palla László (ELTE TTK, Elméleti Fizikai Tanszék): Mágneses monopólusok?

1706

Palla László (ELTE TTK, Elméleti Fizikai Tanszék): Mágneses monopólusok?


Az elektromos tér erővonalai elektromosan töltött részecskékből, pl. elektronokból indulnak ki, illetve ilyen részecskékben végződnek. Vajon miért nincsenek olyan részecskék, amelyek a mágneses erővonalak kezdő-, illetve végpontjául szolgálhatnak? Paul Dirac Nobel-díjas fizikus az 1930-as években kidolgozta e hipotetikus részecskék, a mágneses monopólusok klasszikus és kvantumelméletét. A kísérleti fizikusok azóta is szorgosan keresik e részecskéket, de még egyet sem találtak. A modern részecskefizika Standard Modelljének alapjául szolgáló ún. mértékelméletekben újra felbukkantak a mágneses monopólusok. Vajon léteznek-e ezek a valóságban? Az előadás áttekinti e feltételezett részecskék elméleti leírásának történetét Diractól a modern mértékelméletekig. 
További infó: http://atomcsill.elte.hu/program/kivonat/2014-2015/11 

több kevesebb


Atomcsill -- az Atomoktól a Csillagokig, 2014-2015 tanév, Atomcsill -- az Atomoktól a Csillagokig

Fizika, Matematikai fizika, Kvantumelmélet

Atomcsill, ELTE TTK, fizika, Palla László, mágneses monopólus, Dirac-szál, töltéskvantálás, Yang-Mills monopólusok

Palla László (előadó)

59:02

2015. február 26.

Dr. Király Andrea

2016. március 4.

1706

Audió letöltés