Szentmártoni Szabó Géza


Szentmártoni Szabó Géza

Névjegyek

ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Fényképek


Vadai István: Fától az erdőt: Balassi Bálint

mtabtk Kecskeméti Gábor
Szentmártoni Szabó Géza
Kőszeghy Péter
Fazekas Sándor
1 éve - 30:48

Egy Zrínyinek tulajdonított epigrammáról

mtabtk Szentmártoni Szabó Géza 2 éve - 14:55

Egy kétes hitelű Janus Pannonius-epigramma 16.

mtabtk Szentmártoni Szabó Géza 3 éve - 17:18

Fikció és rejtett értelem a régi magyar

mtabtk Szentmártoni Szabó Géza 9 éve - 34:30

Második vita

11 éve - 45:55

Szentmártoni Szabó Géza: Baranya reformátora volt

Szentmártoni Szabó Géza 11 éve - 23:05