Bioinformatika 2017

Bioinformatika 2017 (13)

A Magyar Tudományos Akadémia Bioinformatikai Osztályközi Állandó Bizottsága
és a Magyar Bioinformatikai Társaság tudományos konferenciája

több kevesebb

Kollaboratív keretrendszer genomikai

Csabai István 20 napja - 28:00

Transzkripciós faktorok és kofaktorok

Barta Endre 20 napja - 23:19

Térszerkezeti sokaságok szerepe a fehérjék

Gáspári Zoltán 23 napja - 24:01

Horizontális géntranszfer események mint

Szöllősy Gergely János 23 napja - 25:23

Rendezett rendezetlenség

Fichó Erzsébet 23 napja - 10:53

Rendezetlen fehérjék komplexeinek vizsgálata

Dobson László 23 napja - 10:14

Humán mitokondrium haplotípus meghatározás és

Medgyes-Horváth Anna 23 napja - 12:27

Makrofág transzkripciós faktor kaszkádok

Nagy Gergely 23 napja - 13:37

Mintavételezés hatásának vizsgálata ovárium

Pongor Lőrinc Sándor 23 napja - 11:30