Nyelvészet és az evolúcióbiológia

686

Nyelvészet és az evolúcióbiológia


Az emberi nyelv egyik alapvető sajátossága, hogy jórészt kulturális, és nem genetikai csatornákon keresztül öröklődik. Ennek ellenére a kulturális öröklésmenet is leírható olyan folyamatokkal, melyek a darwini természetes szelekció mechanizmusának alapelemeivel operálnak. A nyelv evolúcióbiológiai szempontból biológiai replikátornak tekinthető: az egyes nyelvi kultúrák között és azokon belül is nagyfokú fenotípusos változatosságot figyelhetünk meg, és ezek a kulturális változatok képesek generációról generációra eltérő hatékonysággal öröklődni, amit a változatok rátermettsége határoz meg. A genetikai és kulturális evolúció analógiájára támaszkodva az előadó szeretne rámutatni az evolúcióbiológiai megközelítés néhány, nyelvészeti szempontból esetlegesen érdekesnek tekinthető aspektusára. Az előadás első része az állati kommunikáció alapelemeire fordítja a figyelmet, és feltárja, hogy több faj (például a bálnák és a madarak) is használ szemantikailag megkülönböztethető szavakat és szótagokat, melyek sokszor nyelvjárásokba rendeződnek, ezért a nyelv dinamikáját leíró módszerekkel és lexikális hálózatokkal vizsgálhatók. Az emberi nyelv és a magasabbrendű állati kommunikáció közös vonásai számos, az emberi nyelv unikalitását érintő kérdést vetnek fel. Az előadás második része áttekintést ad a fajok közötti evolúciós mintázatok feltérképezésére használt filogenetikai komparatív megközelítésről, mely több szempontból is az összehasonlító nyelvészet módszertanával állítható párhuzamba. A filogenetikus módszer releváns lehet a nyelvek evolúciójának, illetve hierarchikus kapcsolatrendszerének megértésében.

More Less


Nyelvkeletkezés és evolúció, Nyelvészet és az evolúcióbiológia

Language sciences, Linguistics, Biological sciences, Biology, Evolutionary biology

László Zsolt Garamszegi (lecturer)
Dr. Tamás Kis (organizer)

1:12:27

12 May, 2014

Dr. Tamás Kis

13 May, 2014

686
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/8266" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download