18. századi zsiványnyelvi emlékeink kronológiája és lokalizációja két idén fellelt szójegyzék apropóján

546

18. századi zsiványnyelvi emlékeink kronológiája és lokalizációja két idén fellelt szójegyzék apropóján


Az előadás után a témakörben publikált cikkek:
– Kis Tamás 2020. Két újabb 18. századi zsiványnyelvi szójegyzék Egerből. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica 24/1: 274–286. URL: http://mnytud.arts.unideb.hu/szleng/tanulmanyok/kist_egrizsiv.pdf
– Kis Tamás 2020. Böszörményi zsiványnyelvi szójegyzékek. Magyar Nyelvjárások 58: 193–226. URL: http://mnytud.arts.unideb.hu/szleng/tanulmanyok/kist_boszszj.pdf
– Kis Tamás 2021. Kincs, ami nincs. (A jászkunsági tolvajnyelvi szójegyzékek nyomában). In: Csernicskó István–Kozmács István szerk., Kétnyelvűség – oktatás – nyelvmenedzselés. (Írások, tanulmányok Vančo Ildikó születésnapjára). Nyitra : Közép-európai Tanulmányok Kara–Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem. 165–173. URL: http://mnytud.arts.unideb.hu/szleng/tanulmanyok/kist_jaszkszj.pdf
– Kis Tamás 2021. Adalékok a 18. századi zsiványok neveihez. In: Sebestyén Zsolt–Minya Károly szerk., Emlékkönyv Mizser Lajos tiszteletére. Nyíregyháza, Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2021. 46–52. URL: http://mnytud.arts.unideb.hu/szleng/tanulmanyok/kist_zsivnev.pdf
– Kis Tamás 2021. A III. Egri szójegyzék és a 18. századi magyar zsiványnyelvi glosszáriumok kapcsolatai. Magyar Nyelvjárások 59 (2021): 127–146. URL: http://mnytud.arts.unideb.hu/szleng/tanulmanyok/kist_egriszj3.pdf
– Kis Tamás 2021. A zsiványok és a zsiványnyelv a büntetőperes iratokban. Magyar Nyelvjárások 59 (2021): 147–172. URL: http://mnytud.arts.unideb.hu/szleng/tanulmanyok/kist_levtzsivny.pdf

More Less


Language sciences

zsiványnyelv, tolvajnyelv, szleng, nyelvtörténet

Dr. Tamás Kis (lecturer)

57:14

5 April, 2020

Dr. Tamás Kis

5 April, 2020

546
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/37508" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download