The tree model and its consequences

1463

The tree model and its consequences


Schleicher családfamodelljére alapozva az összehasonlító nyelvtudományban a 19. század második felétől axiómának számít, hogy a közösségi értelemben vett nyelvek mindig egyetlen előzményre vezethetők vissza, ezért rokonsági viszonyaik is kizárólag erre az alapnyelvre hivatkozva jelölhetők ki.
Az előadás arra kíván rámutatni, hogy ez a közkeletű vélekedés nem más, mint a családfa-metafora szükségszerű, a priori következménye, amely azonban a valós nyelvi folyamatoknak nemigen felel meg. Az evolúcióelmélet ötletére is támaszkodó schleicheri koncepció — többek között Darwin biológiai törzsfájának mechanikus és félreértésekkel terhelt adaptációja miatt — a nyelvek genezisének modellezésére eleve, pusztán szerkezetéből adódóan alkalmatlannak látszik. A nyelvek alakulástörténetének egyes sajátosságait ugyanis aránytalanul hangsúlyozza, miközben a többit az észrevehetetlenségig elrejti, ezáltal — a rokonság fogalmi értelmezését szűkre szabva — a folyamatokról egyoldalúan torz képet közvetít, az eredendő nyelvkeletkezésről pedig nem is tud számot adni.
Bár az előadás a kérdéshez ezúttal még elsősorban a problémák bemutatása felől közelít, a kritikai elemzés nem önmagáért való: annak a rokonsági hálómodellnek az elméleti-módszertani hátterét alapozza meg, amit a sorozat következő darabja állít majd a családfaábra helyébe.
http://mnytud.arts.unideb.hu/tkny/ea1_2.html

More Less


Introduction to socio-cognitive linguistics, Socio-cognitive linguistics, The tree model and its consequences, Introduction to socio-cognitive linguistics

Language sciences, Linguistics

társas-kognitív nyelvészet, családfa, természetitörvény-koncepció, naturalizmus, darwini törzsfa, Stammbaumtheorie, ugor–török háború, finnugor, pidzsin, kreol, alapnyelvi rekonstrukció, szabir, alapnyelv, inkorporáló nyelvek, izoláló nyelvek, nyelvi érintkezés, gráf, nyelvkeletkezés, monogenezis, poligenezis, uniformitás-elv, Gombocz Zoltán, Hunfalvy Pál, Budenz József, Vámbéry Ármin, Bárczi Géza, Cseresnyési László, August Schleicher, Antoine Meillet, Robert A. Hall, Keith Whinnom, Loreto Todd, Max Müller, Darwin, Charles Lyell, Jacob Grimm, Saussure, Chomsky

Dr. Krisztina Fehér (lecturer)
Dr. Tamás Kis (organizer)
Ákos Pozsonyi (camera-man)

36:01

14 February, 2011

Dr. Tamás Kis

16 February, 2011

1463

5.0
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/2618" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audio download