"Nekünk mégis Mohács kell..."

320

"Nekünk mégis Mohács kell..."


"Nekünk mégis Mohács kell" című szimpózium negyedik előadása. A történészek és filológusok számára alapszabály, hogy a történeti források értelmezésekor mindig nagyon körültekintően járjanak el. Az óvatosság különösen érvényes a középkori forrásokra, melyek amellett, hogy döntően latinul íródtak, a modern kor gondolkodásmódjától merőben eltérő felfogást, teljesen más műveltségi hátteret feltételeznek. A következtetések levonásához tehát nemcsak az adott nyelv beható ismertére, hanem az adott szerző kulturális közegének, mintáinak figyelembe vételére is szükség van. Dr. Nemes István és dr. Tolvaj Balázs, szombathelyi orvosok, Sárffy Ferenc II. Lajos holttestének megtalálásáról szóló levelének néhány állítására alapozva úgy vélik, hogy az 1526 októberében kiásott, és Székesfehérvárra szállított holttest nem a királyé, hanem egy legfeljebb néhány napja elhunyt fiatalemberé volt. Az előadásomban az orvosok néhány érvét veszem vizsgálat alá, és rámutatok arra, hogy bizonyos esetekben a levél adatait úgy értelmezték, hogy azok mindenképpen a saját feltevésüket támasszák alá, holott nem feltétlenül lehet belőlük egyértelmű következtetéseket levonni. Ezzel összefüggésben szövegkritikai érvekkel igyekszem bizonyítani, hogy a Sárffy-levél önmagában nem alkalmas arra, hogy a fenti elmélet szilárd alapja legyen.

More Less


"Nekünk mégis Mohács kell...", Törökvilág Magyarországon, Történelem

History, Modern history, Literature

OSZK, II. Lajos, Sárffy Ferenc, Czettritz Ulrik

Zsolt Szebelédi (lecturer)

16:53

29 August, 2015

Országos Széchényi Könyvtár lillinbeatrice@gmail.com

15 September, 2015

320
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/en/embed/11786" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>