Az Univerzum története

Az Univerzum története (20)

a Nagy Bummtól az értelemig és tovább...

Az előadássorozat célja a XX. század második felében kialakult modern kozmológia és a rá épülő egységes természettudományos világkép áttekintése, ezen belül az evolúciós vonások hangsúlyozása. A kozmológia Standard modellje a többi természettudomány evolúciós fejezeteinek keretéül szolgál, és lehetővé teszi a Világegyetem eddigi történetének (sőt jövőjének) egységes tárgyalását. Egyben magyarázatot ad az Univerzumban található sokféle anyagi struktúra (atomok, csillagok, bolygók stb) keletkezésére, tulajdonságaira és eloszlására.

 

A sorozat előadásai végigkövetik az Univerzum történetét a kezdeti töredék-másodpercektől a távoli jövő eonjaiig. Az első pillanatoknak természetesen több figyelmet és több előadást szentelünk, hiszen ekkoriban rövid idő alatt igen sok minden történt, másrészt ezek a kezdeti események határozták meg a későbbi történet alapvonásait. Ezután nyomon követjük az Univerzum kezdetben egységes anyagának térbeli és termikus differenciálódását, a különböző struktúrák kialakulását. Kitérünk az élet és az értelem létrejöttének és jövőbeli sorsának kérdéseire is. Végül kitekintünk az Univerzum jövőjének (és esetleges végének) lehetséges forgatókönyveire is.

 

Az előadások során nem tételezünk fel különösebb szakmai előismereteket, csak a középiskolai szintű általános természettudományos alapműveltséget. Ennek ellenére szembesülünk a kozmológia aktuális nyitott kérdéseivel és legújabb eredményeivel is.


More Less
Dávid Gyula(ELTE) - előadássorozatok a Polarisban > Az Univerzum története

Táguló világképünk

Gyula Dávid 5 years ago - 2:06:21

Világot szervező gravitáció

Gyula Dávid 5 years ago - 2:24:00

Égre vetített mikrovilág

Gyula Dávid 5 years ago - 2:09:45

A téridő habjai és az olvadt vákuum

Gyula Dávid 5 years ago - 2:26:06

Feltámadás a hőhalálból

Gyula Dávid 5 years ago - 1:52:33

Kihunyt lángok kihűlt fénye

Gyula Dávid 5 years ago - 2:21:10

A neutrínók pókhálója

Gyula Dávid 5 years ago - 2:19:13

Kényes egyensúly

Gyula Dávid 5 years ago - 1:51:58

A magfúzió vegykonyhája

Gyula Dávid 5 years ago - 2:04:55

Az űr megtermékenyítése

Gyula Dávid 5 years ago - 1:18:42

Pislákoló csillagroncsok

Gyula Dávid 5 years ago - 1:55:56

Mágneses körhinta

Gyula Dávid 5 years ago - 2:35:57