Kozmofizika 2008

Kozmofizika 2008 (12)

A 20. század természettudományos forradalmának egyik legmélyebb és legmeglepőbb eredménye volt annak az intim kapcsolatnak a felfedezése, amely a legkisebb és a legnagyobb objektumok, az elemi részecskék és a Világegyetem fizikája között fennáll. Ennek a kapcsolatnak van egy praktikus vonatkozása is: a korai Univerzum extrém körülményei olyan nagyenergájú részecskeátalakulási folyamatokba nyújtanak betekintést, amelyek még a mai kor nagy részecskegyorsítói (így a 2008 nyarán beinduló LHC) számára is elérhetetlenek – ezért a Nagy Bumm környezete az ismert mondás szerint a szegény részecskefizikus kísérleti laboratóriuma. Sokkal fontosabb azonban, hogy az elemi részecskék tulajdonságai, kapcsolatai, átalakulásai, keletkezésük és bomlásuk sajátosságai alapvetően befolyásolták és befolyásolják, olykor közvetlenül meghatározzák a Világegyetem történetét a teljes Univerzumban zajló makrofolyamatok és a helyi – pl a csillagokban végbemenő – mikrofolyamatok szintjén is.

 

Sorozatunk az ezredforduló részecskefizikájának Standard Modellje, illetve az ezt továbbépíteni szándékozó új, versengő elméletek alapján tekinti át az elemi részecskék állatkertjét, megismertet jellegzetes képviselőikkel, tulajdonságaikkal, kölcsönhatásaikkal, és azzal, hogy hol és mikor játszottak vagy játszanak fontos, esetleg főszerepet az Univerzum történetének egyes felvonásaiban – a Nagy Bummtól az értelemig és tovább…

 


More Less
Dávid Gyula(ELTE) - előadássorozatok a Polarisban > Kozmofizika 2008

Égre vetített mikrovilág

Gyula Dávid 5 years ago - 2:28:30

Fotonfürdőben

Gyula Dávid 5 years ago - 2:42:11

Az antianyag titka

Gyula Dávid 5 years ago - 2:10:02

Nukleáris LEGO, avagy a magfúzió vegykonyhája

Gyula Dávid 5 years ago - 1:43:08

Az atommag kulcsa, avagy az atombombától a

Gyula Dávid 5 years ago - 1:57:43

A láthatatlan energiatolvaj, avagy neutrinók és

Gyula Dávid 5 years ago - 2:19:07

A wimpek pókhálója

Gyula Dávid 5 years ago - 1:31:37

Az ötödik elem: a kvinteszencia, avagy Einstein

Gyula Dávid 5 years ago - 1:58:06