Canon law


A latin kánonjog kodifikációja

mindentudas Dr. Szabolcs Anzelm Szuromi 7 years ago - 30:05

Az Állami Egyházügyi Hivatal jogutód nélküli

Géza Németh 11 years ago - 10:53