A moralitás fogalma társas-intuicionista megközelítésben

1217

A moralitás fogalma társas-intuicionista megközelítésben


Az (amerikai) morálpszichológián belül a 20. század második felében uralkodó paradigma szerint erkölcsi ítéleteink és magyarázataink elsődlegesen egy jól körülírható kognitív fejlődési folyamat eredményeként, illetve racionális gondolkodási képességünkből fakadó mentális jelenségekként érthetők meg. Az erkölcsi fejlődés Piaget megközelítéséből kiinduló kognitivista koncepciójának L. Kohlberg, E. Turiel vagy C. Gilligan felfogásában megjelenő modelljei egyaránt ezt a nézetet erősítették. Az elmúlt évek során e kognitivista/racionalista megközelítés jelentős empirikus és elméleti támadásoknak volt kitéve. A kritikák megfogalmazásában élen járt Jonathan Haidt (jelenleg NYU) amerikai morálpszichológus, aki saját, kiterjedt pszichológiai kutatásokon alapuló megközelítését Társas Intuicionista Modell-nek (angol rövidítése SIM) nevezi. Haidt elméleti alapvetése két fő pilléren nyugszik: (1) morális ítéleteink és magyarázataink mögött az esetek többségében morális intuíciók (gyors, automatikus feldolgozási folyamatok) állnak, azaz erkölcsi érzékünk jórészt intuitív jellegű; (2) a morális intuíciók, bár robosztus evolúciós/fejlődési korlátoknak vannak kitéve, a társas környezetre is érzékenyek, ennél fogva számottevő társas-kulturális különbségek jelenhetnek meg morális intuícióink terén. Haidt arra hívja fel a figyelmet, hogy a moralitás jelentéstartományával kapcsolatos pszichológiai kutatások jelentős kulturális részrehajlás jeleit mutatják, ami pedig az erkölcsről való gondolkodásunk elszegényedését vonja maga után. Előadásomban egyrészt áttekintem a moralitás fogalmának társas-intuicionista megközelítését, az annak alapjául szolgáló empirikus és elméleti megfontolásokat, másrészt kitérek az ebből adódó filozófiai következményekre is. Végső következtetésként arra hívom fel a figyelmet, hogy a pszichológiában újabban felismert kulturális részrehajlások a filozófiában is jelen vannak, a társas-intuicionista modell pedig ezen a területen is hasznos belátásokat fogalmaz meg ennek hatékonyabb felszámolásához.

több kevesebb


A Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport 2013. évi tavaszi előadás-sorozata, Nemes László: A moralitás fogalma társas-intuicionista megközelítésben

Filozófia, Erkölcstan, Pszichológia

Dr. Nemes László (előadó)
Dr. Fehér Krisztina (szervező)
Dr. Kis Tamás (szervező)

1:02:52

2013. április 15.

Dr. Kis Tamás

2013. április 16.

1217

2.0
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/6359" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audió letöltés

Csatolmány letöltés

IM.pdf