Mi a szabályos, és mi a szabálytalan?

1183

Mi a szabályos, és mi a szabálytalan?


A generatív nyelvtan képviselői között, sőt, bevezető tankönyveikben is sokat emlegetett „eredmény”, hogy a nyelvi kifejezések két csoportba sorolhatók: vannak készen tárolt, rendhagyó kifejezések, és vannak szabályok segítségével alapelemekből előállítottak. A 2000-es évek óta ezt a szembeállítást számos neurolingvisztikai bizonyítékkal is alátámasztották, különböző képalkotó eljárások segítségével, és ezek is bekerültek a bevezető tankönyvekbe.
Előadásomban először megvizsgálom, példákkal illusztrálom, hogy a „szabályos” és a „rendhagyó” alakok, szerkezetek között nyelvészeti szempontból mi is a különbség. Úgy tűnik, hogy a szigorú értelemben vett nyelvi tények nemigen támasztják alá a két fogalom éles szembeállítását, azt a dichotómiát, amely pedig a főáramnak számító generativizmus szerint kísérletileg is bizonyítható tény.
Ezek után megpróbálom feloldani az így keletkezett ellentmondást. Vajon minek köszönhető, hogy a generativisták rendszeresen ennyire más eredményre jutnak, mint amit a megfigyelhető adatok alapján gondolnánk? Amellett fogok érvelni, hogy a kísérleti módszertanban eleve el van rejtve az a szemlélet, ami a kutatókat félrevezeti. A tárolás és kiszámítás kettőssége mint (a számítógépek működéséből vett) metafora eleve meghatározta az eddigi méréseket és értékelésüket.

több kevesebb


A Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport 2013. évi tavaszi előadás-sorozata, Kálmán László: Mi a szabályos, és mi a szabálytalan?

Nyelvtudomány, Nyelvészet

Dr. Kálmán László (előadó)
Dr. Fehér Krisztina (szervező)
Dr. Kis Tamás (szervező)

1:06:49

2013. február 25.

Dr. Kis Tamás

2013. február 26.

1183
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/6028" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audió letöltés

Csatolmány letöltés

egular.pdf