Hazai illusztrátorok megjelenése a Vasárnapi Ujság lapjain az 1860-as években

20

Hazai illusztrátorok megjelenése a Vasárnapi Ujság lapjain az 1860-as években


„A Vasárnapi Ujság nem cél, hanem eszköz, nem kiáltó szó, hanem viszhang, nem pusztító, hanem hódító (…) azon út, mellyre léptünk már eddig is örvendetes eredményekhez vezetett és erősen reményleni engedi azt, hogy nagyobb tehetségek, magasabb irányok és komolyabb célok kellőfogékonyságra találjanak ismét s számukra működési tér biztosítassék.” –írja Pákh Albert 1857-ben, a Vasárnapi Ujság olvasóihoz címzettbeköszöntőjében.
A Vasárnapi Ujság céljai egyértelműen túlmutatnak a hagyományoscsaládi lapok törekvésein. A lap a társadalom minden tagjához egyaránt kívánt szólni. Habár nem lehet egy egész nemzetet mozgósító lapnak tekinteni, mégis annyira sikeres lett hosszú fennállásának (1854-1921) ideje alatt, hogy jelentős számú új olvasóközönséget is mozgósítani tudott. Sikerének talán legfontosabb eszköze, témáinak sokszínűsége volt, ezeket a cikkeket pedig a társadalom széles rétegeihez juttatta el. A változatostémák mellett a siker másik kulcsa minden bizonnyal a lap színes illusztrációinak volt köszönhető. A kor egyéb családi lapjai főként a külföldi lapok által készített fametszetes képeket közölték. Indulása idején a Vasárnapi Ujság is számos angol divatlapban közölt fametszetes divatrajzot jelentetett meg oldalain.
A hatodik számtól kezdődően azonban megjelennek a folyóiratban az elsőhazai művészek által készített alkotások is. Az első megjelent kép, a Magyar Tudományos Akadémia alapítóját, gróf Teleki Józsefet ábrázolja. Pákh Albert olyan neves művészeket szerződtet a lap számára, mint BraunKároly, Huszka Lajos, Barabás Miklós, Lotz Károly vagy Vízkelety Béla. A folyóirat népszerűségét az általuk készített munkák az 1860-as években még tovább növelték.
Előadásom célja kettős. Be kívánja mutatni az illusztrációk eme újirányának megjelenési körülményeit és az olvasóközönség számának emelkedésére vonatkozó hatásait, valamint összehasonlító elemzést kíván nyújtani, a Vasárnapi Ujság és más hasonló tematikájú hetilapokillusztrációról és az olvasóközönségre gyakorolt hatásukról. Így kívánom megvalósítani célkitűzésemet, hogy rávilágítsak a saját készítésű illusztrációk értékére, a külföldről átvett színes fametszetekkel szemben.

több kevesebb


Egy lapkiadási sikertörténet a 19. századból: a Vasárnapi Újság

Irodalom

Baliga Violetta Lilla (előadó)

19:50

2022. február 25.

Maróthy Szilvia

2022. augusztus 9.

20
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/46436" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audió letöltés