Szavak piaca. A nyelv és a szavak metaforái a kora újkortól a magyar irodalmimegújulásig

41

Szavak piaca. A nyelv és a szavak metaforái a kora újkortól a magyar irodalmimegújulásig


A kora újkortól kezdve általánosan elfogadottá vált, hogy a kialakuló tudományok művelése nyelvelméleti okokból leginkább az anyanyelven lehetséges. A partikuláris nyelveket, illetve azok szókészletét különböző mértékben tartották alkalmasnak a valóság lehető legteljesebb leírására. Az anyanyelvekkel valófoglalkozás egyik legkorábbi metaforája a „kincskeresés”, ami az adott nyelvben rejlő lehetőségeket, azok feltárását a vagyonossá válás hasonlatával írta le. Leibniz – nyilván nem előzmények nélküli – nyelvfilozófiája, különösen az Unvorgreifliche Gedanken című írásában szakít ezzel a megközelítéssel, s a szavakat már a(váltó)pénzhez hasonlítja, ahol az érték alapja immár a közmegegyezés. Előadásomban egyrészt ezt a folyamatot mutatom be, másrészt hazai példákat hozok ezek magyarországi hatására.

több kevesebb


Kapitalizmus és irodalomtörténet

Irodalom

Hegedüs Béla (előadó)

19:57

2021. június 17.

Maróthy Szilvia

2021. augusztus 31.

41
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/43791" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Audió letöltés