Relativitáselmélet középszinten - 6.1. kitérő

160

Relativitáselmélet középszinten - 6.1. kitérő


Ebben a kitérőben megismerkedünk a hiperbola tulajdonságaival. Bevezetjük a hiperbolikus szög fogalmát, amit a hiperbolikus függvényeknél fogunk felhasználni. Közben áttekintjük az euklideszi geometria alapjait.

0:35 Euklideszi geometria
3:36 A hiperbola
8:44 Hiperbolikus szögek

Lásd még:
Eukidész: Elemek (MEK, Szabó Árpád előszavával):
https://mek.oszk.hu/06200/06232/

Megjegyzések
6:19 A mondat helyesen: Azt az origó középpontú kört, amely éppen a csúcspontokban érinti a hiperbolaágakat, a hiperbola főkörének nevezzük.
7:06 Lásd: http://videotorium.hu/hu/recordings/38376 11:30

több kevesebb


FiloFizika, Relativitáselmélet középszinten

Fizika, Relativitás

hiperbolikusszög,Eukleidész,euklideszigeometria,Elemek,axióma,alapfogalom,háromszögszögösszege,Pitagorasztétel,párhuzamosságiaxióma,hiperbola,fordítottarányosság,hiperbolatengelye,valóstengely,képzetestengely,hiperbolaközéppontja,hiperbolacsúcspontja,egységhiperbola,aszimptota,derékszögűhiperbola,főkör,hiperbolafőköre,természeteslogaritmus,logaritmusfüggvény,exponenciálisfüggvény,hiperbolaszektor,hiperbolaszektorterülete,hiperbolikusszögekösszege,forgatás,forgatáshiperbolikusszöggel

Juhász Tibor (előadó)

18:20

2019. július 16.

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Sulinet Multimédia

2019. október 29.

160
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/34628" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>