Relativitáselmélet középszinten - 5.

479

Relativitáselmélet középszinten - 5.


Ebben a videóban megismerkedünk a speciális relativitáselmélet alapjaival, az egyidejűség relativitásával, illetve az ikerparadoxonnal. Végleg elvetjük az abszolút tér, abszolút idő elképzelését. Levezetjük az idődilatáció képletét, és megmagyarázzuk a jelenséget.

Casio nagypontosságú online számológép: https://keisan.casio.com/calculator
Ügyeljünk a kifejezés pontos szintaxisára:
3600*sqrt(1-12.78^2/(3E+8)^2)
3600*sqrt(1-25^2/(3E+8)^2)

Megjegyzés
11:37 A Földhöz (pontosabban a Naphoz) legközelebbi csillag a Proxima Centauri (a proxima latinul legközelebbit jelent, a csillag a Centaurus csillagképben látható). Távolsága 4,24 fényév, amit 4 fényévre kerekítünk. A csillag 22,2 km/s sebességgel közeledik felénk (radiális sebesség). Ez kevesebb, mint a fénysebesség 0,0001 része. Így egy év alatt alig 0,0001 fényévvel, 100 év alatt is alig 0,01 fényévvel kerül közelebb hozzánk. Ezért a távolságát a továbbiakban állandónak tekintjük.

több kevesebb


FiloFizika, Relativitáselmélet középszinten

Fizika, Relativitás

relativitáselmélet,speciálisrelativitáselmélet,inerciarendszer,abszolúttér,abszolútidő,Galileifélerelativitásielv,fénysebesség,egyidejűség,egyidejűségrelativitása,sajátidő,idődilatáció,ikerparadoxon,téridő,Einstein

Juhász Tibor (előadó)

21:13

2019. július 16.

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Sulinet Multimédia

2019. július 16.

479
<iframe width="480" height="385" src="//videotorium.hu/hu/embed/33312" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>