Relativitáselmélet középszinten - 5.

41

Relativitáselmélet középszinten - 5.


Ebben a videóban megismerkedünk a speciális relativitáselmélet alapjaival, az egyidejűség relativitásával, illetve az ikerparadoxonnal. Végleg elvetjük az abszolút tér, abszolút idő elképzelését. Levezetjük az idődilatáció képletét, és megmagyarázzuk a jelenséget.

Casio nagypontosságú online számológép: https://keisan.casio.com/calculator
Ügyeljünk a kifejezés pontos szintaxisára:
3600*sqrt(1-12.78^2/(3E+8)^2)
3600*sqrt(1-25^2/(3E+8)^2)

több kevesebb


FiloFizika, Relativitáselmélet középszinten

Fizika

relativitáselmélet,speciálisrelativitáselmélet,inerciarendszer,abszolúttér,abszolútidő,Galileifélerelativitásielv,fénysebesség,egyidejűség,egyidejűségrelativitása,sajátidő,idődilatáció,ikerparadoxon,téridő,Einstein

Juhász Tibor (előadó)

21:13

2019. július 16.

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Sulinet Multimédia

2019. július 16.

41
<iframe width="480" height="385" src="https://videotorium.hu/hu/embed/33312" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>